Các câu lạc bộ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016

3/2/2016 4:39:10 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016 Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015-2016; căn cứ Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hội viên giai đoạn 2015-2018, Ban Chủ Nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch hoạt động Câu lạc bộ năm 2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3/2/2016 4:27:15 PM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thực hiện chương trình công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2015 - 2016 của Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình; căn cứ tình hình và điều kiện hoạt động của Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học (CLB). Ban Chấp hành Hội sinh viên Trường Đại học Quảng Bình thông báo việc đăng ký thành viên câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình