HN-HT quốc tế

Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 04 về Kế toán và Tài chính ICOAF 2018

1/8/2018 8:31:35 AM

Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 04 về Kế toán và Tài chính ICOAF 2018 Tiếp nối thành công của 03 kỳ Hội thảo đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào các năm 2015,2016, 2017, Hội thảo Quốc tế về Kế toán và Tài chính (ICOAF-2018) lần thứ 04 năm 2018 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 07 và 08 tháng 06 năm 2018.

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU THÔNG MINH (ACIIDS 2018)

8/1/2017 8:08:02 AM

THÔNG BÁO SỐ 1  HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN  VÀ DỮ LIỆU THÔNG MINH (ACIIDS 2018) ACIIDS là chuỗi hội nghị khoa học quốc tế về các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu thông minh. Hội nghị ACIIDS 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 21 tháng 3 năm 2018 tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh

3/20/2017 9:29:14 AM

Phát triển năng lực sáng tạo và cơ hội cho các ý tưởng kinh doanh Thông báo hội thảo quốc tế - Hội thảo Nafosted

Hội thảo Khoa học Quốc tế Quản lý Môi trường và Phát triển bền vững

12/2/2016 9:04:27 AM

Hội thảo Khoa học Quốc tế Quản lý Môi trường và Phát triển bền vững Sau 30 năm đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, ngoại giao và ổn định chính trị.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình