Các khóa đào tạo

Thông báo chương trình tập huấn "Kỹ năng viết đề án xin tài trợ"

9/23/2014 7:26:48 AM

Thông báo chương trình tập huấn Trung tâm SEAMEO RETRAC xin trân trọng thông báo về việc tổ chức chương trình tập huấn "Kỹ năng viết đề án xin tài trợ" dành cho giảng viên và cán bộ phụ trách công tác phát triển dự án và nghiên cứu của các trường đại học và cao đẳng.

Tập huấn “Sở hữu trí tuệ và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp”

4/26/2013 9:34:43 AM

Tập huấn “Sở hữu trí tuệ và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp” Nhằm giúp cán bộ, giảng viên hiểu rõ hơn về Luật sở hữu trí tuệ cũng như quy định về khai thác thông tin; thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sáng chế, sáng ngày 25/4/2013, tại Hội trường B3, Trường Đại học Quảng Bình đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình tổ chức tập huấn về Sở hữu trí tuệ và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN).

Khoá đào tạo quốc tế về Quản lý Tri thức (International Scientific School of Knowledge Management)

12/16/2012 12:16:32 PM

Khoá đào tạo quốc tế về Quản lý Tri thức  (International Scientific School of Knowledge Management) Sáng ngày 25/11/2012, Trường Đại học Quảng Bình đã phối hợp với Hiệp hội IEEE (Hoa Kỳ) và Trường Đại học Công nghệ Wroclaw (Ba Lan) tổ chức khóa đào tạo quốc tế về Quản lý Tri thức (International Scientific School of Knowledge Management).

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình