Sứ mạng - Tầm nhìn

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  I. SỨ MẠNG

  Trường Đại học Quảng Bình là trường đại học đa cấp, đa ngành; Có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình và các vùng lân cận; Luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu xã hội.

 II. TẦM NHÌN 

   Trường Đại học Quảng Bình phát triển theo hướng toàn diện, hiện đại phù hợp với sự phát triển chung của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; Phấn đấu là trường đại học có uy tín trong cả nước, nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và là trung tâm hàng đầu trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ của tỉnh. 

 III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

   Tạo môi trường thuận lợi để mọi người phát huy sáng tạo, phát triển tài năng; Mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến lập nghiệp, có khả năng cạnh tranh về việc làm và cơ hội học tập trong môi trường hội nhập; Thành tích của sinh viên sau khi tốt nghiệp, năng lực sử dụng tri thức, kỷ năng nghề nghiệp, khả năng hoạt động thực tiễn, và phẩm chất đạo đức của sinh viên là thước đo chất lượng và sự thành công của Nhà trường. 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình