Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 - 2015

12/11/2013 9:34:09 AM

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 - 2015 Ban TTND được Hội nghị công chức, viên chức và lao động năm học 2013 - 2014 bầu ra

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình