Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng CNKT Điện _ Điện tử

8/17/2017 8:56:06 AM

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng CNKT Điện _ Điện tử Đào tạo những kỹ sư trình độ cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; có cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công nghệ Kỹ thuật điện-điện tử.

Chuẩn đầu ra ngành đại học KT Điện _ Điện tử

8/17/2017 8:54:18 AM

Chuẩn đầu ra ngành đại học KT Điện _ Điện tử Chương trình đào tạo trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, có kỹ năng thực hành để có thể đảm đương được công tác của một kỹ sư ngành Kỹ thuật điện, điện tử ở các khu công nghiệp, các khu chế xuất, các nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan quản lý năng lượng, các công ty điện ở các vùng, lãnh thổ; đáp ứng được các nhu cầu với sự phát triển của ngành và xã hội.

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 54, CĐ55

3/1/2017 8:54:07 AM

 Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 54, CĐ55 Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 54, CĐ55

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 53, CĐ54

3/1/2017 8:22:00 AM

 Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 53, CĐ54 Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 53, CĐ54

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp, phát bằng từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2014

11/27/2014 9:41:22 AM

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp, phát bằng từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2014 Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp, phát bằng từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2014

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình