Chuẩn đầu ra

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 54, CĐ55

3/1/2017 8:54:07 AM

 Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 54, CĐ55 Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 54, CĐ55

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 53, CĐ54

3/1/2017 8:22:00 AM

 Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 53, CĐ54 Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 53, CĐ54

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp, phát bằng từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2014

11/27/2014 9:41:22 AM

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp, phát bằng từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2014 Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp, phát bằng từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2014

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 52, CĐ53

11/24/2014 3:39:34 PM

Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 52, CĐ53 Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 52, CĐ53

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình