Văn bản - Biểu mẫu

Quy định Quản lý các hoạt động hợp tác Quốc tế tại Trường Đại học Quảng Bình

8/3/2017 10:25:19 AM

Quyết định số 3036/QĐ-ĐHQB ngày 21 tháng 10 năm 2016 ban hành Quy định Quản lý các hoạt động hợp tác Quốc tế tại Trường Đại học Quảng Bình

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình