Văn bản

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2011-2012

8/31/2012 11:29:02 AM

Thực hiện quy trình về đánh giá, xếp loại viên chức và lao động hợp đồng năm học 2011-2012 theo văn bản số 1158/ĐHQB-TC ngày 18/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình; Ngày 31/8/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã có quyết định số 1430/QĐ-ĐHQB về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và lao động hợp đồng năm học 2011-2012, cụ thể (có 2 file đính kèm).

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình