Văn bản

Quy định về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

7/26/2017 10:50:11 AM

Quyết định số 2241/QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy định về Sở hữu trí tuệ tại Trường ĐHQB

Quy định về sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình