Văn bản

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

11/20/2017 2:43:45 PM

Quyết định số 2734/QĐ-ĐHQB ngày 15 tháng 9 năm 2016 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Quảng Bình

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình