Văn bản

Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án

10/6/2016 2:32:52 PM

Quyết định số 952/QĐ-ĐHQB ngày 01/6/2016 về Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án

Những tệp tin đính kèm:

Phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình