Tuyển sinh Cao học

Thông báo tuyển sinh sau Đại học năm 2012

2/15/2012 9:05:16 AM

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học, các ngành: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình