Tuyển sinh Cao học

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2010

9/9/2011 8:30:52 AM

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2010, Hội đồng Tuyển sinh xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2010 như sau

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2010

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2010, Hội đồng Tuyển sinh xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2010 như sau:

1. Chỉ tiêu và đối tượng tuyển sinh  

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Đối tượng tuyển sinh


Liên thông từ cao đẳng lên đại học
1

ĐH Sư phạm Hoá học

L13

50

Đã tốt nghiệp CĐSP Hoá hoặc có ngành chính là Hoá

2

ĐH Giáo dục Tiểu học

L16

100

Đã tốt nghiệp CĐSP Tiểu học

3

ĐH Giáo dục Mầm non

L17

60

Đã tốt nghiệp CĐSP Mầm non

4

ĐH Tiếng Anh

L21

50

Đã tốt nghiệp CĐ Tiếng Anh

5

ĐH Kế toán

L22

70

Đã tốt nghiệp CĐ Kế toán

6

ĐH Tin học

L41

50

Đã tốt nghiệp CĐ Tin học

2. Môn thi và hình thức thi 

 2.1. Môn thi   

TT

Ngành đào tạo

Môn cơ sở ngành

 Môn kiến thức ngành

1

ĐH Sư phạm Hoá học

Hoá học đại cương

Hoá học vô cơ

2

ĐH Giáo dục Tiểu học

Toán

Văn - Tiếng Việt và Phương pháp

3

ĐH Giáo dục Mầm non

Tâm lý học và Giáo dục học trẻ em

Tiếng Việt và Văn học

4

ĐH Tiếng Anh

Đọc, viết, ngữ pháp

Du lịch – Khách sạn, Kinh tế thương mại, dịch

5

ĐH Kế toán

Kinh tế vi mô

 Kế toán tài chính

6

ĐH Tin học

Lập trình Pascal

Cơ sở dữ liệu

 

 2.2. Hình thức thi: Thi viết, thời gian 150 phút 

 3. Số lượng hồ sơ ĐKDT và bố trí phòng thi   

TT

Ngành đào tạo

Số lượng hồ sơ ĐKDT

Số lượng phòng thi

1

ĐH Sư phạm Hoá học

41

02

2

ĐH Giáo dục Tiểu học

94

03

3

ĐH Giáo dục Mầm non

53

02

4

ĐH Tiếng Anh

47

02

5

ĐH Kế toán

44

02

6

ĐH Tin học

73

03


Tổng

352

14

 

 4. Thời gian thi tuyển: 

 Ngày 05 tháng 12 năm 2010. lịch cụ thể như sau: 

Ngành

Thời gian

ĐHSP Hóa học

ĐHGD Tiểu học

ĐHGD Mầm non

ĐH Kế toán

ĐH Tin học

ĐH Tiếng Anh

Sáng 05/12/2010

Làm thủ tục dự thi cho thí sinh

Hoá học đại cương

Toán

Tâm lý học và Giáo dục học trẻ em

Kinh tế vi mô

Lập trình Pascal

Đọc, viết, ngữ pháp

Chiều 05/12/2010

Hoá học vô cơ

Văn - Tiếng Việt và phương pháp

Tiếng Việt và Văn học

Kế toán tài chính

Cơ sở dữ liệu

Du lịch - Khách sạn, Kinh tế thương mại, dịch


ak

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình