Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Khoa Kinh tế - Du lịch 2016

4/29/2016 3:06:10 PM

Khoa Kinh tế - Du lịch trường Đại học Quảng Bình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, kế toán từ năm 2007. Đến nay khoa đã đào tạo trên 2000 cử nhân ra trường, trên 90% có việc làm tại các đơn vị nhà nước, tổ chức doanh nghiệp. Hiện nay Khoa là một trong những đơn vị trọng điểm được trường Đại học Quảng Bình đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất, nhân lực và công nghệ nhằm đạt được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế và du lịch có chất lượng cao cho tỉnh Quảng Bình, khu vực Miền Trung và

Thông tin tuyển sinh Khoa Kinh tế - Du lịch 2016

Kinh tế - Du lịch

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình