Tư vấn tuyển sinh

Giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015

8/31/2015 7:55:35 AM

DANH SÁCH,KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

CỦA TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số  …../QĐ-ĐHQB ngày    tháng 8 năm 2015

của Chủ tịch HĐTS Trường Đại họcQuảng Bình)

 

1. Địa điểm làm việc: Phòng Đào tạo, tầng 2, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Quảng Bình.

2. Thời gian làm việc: Từ ngày 28/8/2015 đến 21/11/2015 (trong giờ hành chính).

                                         ĐT: (052)3824052

3. Danh sách và phân công nhiệm vụ của Tổ công tác

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Nhiệm vụ

Email,

điện thoại

1

Ông Trần Ngọc

Trưởng phòng

Đào tạo

Tổ trưởng

Daotaoqb@gmail.com

ĐT: 0912098584

2

Bà Dương Thị  Ánh Tuyết

Phó trưởng

phòng Đào tạo

Tổ phó

Duongtuyet77@gmail.com

ĐT: 0982338667

3

Bà Nguyễn Thị Bích Liên

CB Phòng Đào tạo

Tổ viên

Bichlien317qbu@gmail.com

ĐT: 0914480177

4

Bà Nguyễn Thị Như Phượng

CB Phòng Đào tạo

Tổ viên

Nguyennhuphuong05tlh @gmail.com

ĐT: 0905081185

5

Bà Cái Thị Như Ngọc

CB Phòng Đào tạo

Tổ viên

Nhungoc3910kt@gmail.com

ĐT: 01666144411

Danh sách này gồm 05 người.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HDTS

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình