Thông tin tuyển sinh

TB tuyển sinh năm 2018 khóa BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên MN, TH, THCS

5/14/2018 3:00:24 PM

Đặt lớp tại TT Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình