Thông tin tốt nghiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2015, ĐẠI HỌC K53, CAO ĐẲNG K54

11/14/2017 9:16:18 AM

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên đủ diều kiện tốt nghiệp ĐH 53, CĐ54

Xem danh sách chi tiết ở file đính kèm
Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình