Thông báo

Thông báo nhận đơn xin thi lại Tiếng Anh Toeic, khoá thi ngày 24/8/2017

8/17/2017 8:34:02 AM

Trung tâm TH-NN thông báo: Số sinh viên không đạt và vắng trong kỳ thi tiếng Anh Toeic ngày 06/6/2017 nếu muốn thi lại tại kỳ thi ngày 24/8/2017 thì phải đăng ký thi lại theo mẫu đơn có sẵn tại Trung tâm.

Địa điểm đăng ký: Văn phòng Trung tâm TH-NN, tầng 1 Dãy nhà văn phòng Khoa và Văn phòng 1A tại giảng đường A. 

Hạn đăng ký đến hết ngày 21/8/2017. 

Danh sách có trong file đính kèm dưới đây. 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình