Thông báo

Thông báo lịch thi đầu ra tiếng Anh Toeic ngày 19/1/2017

1/12/2017 9:16:03 AM

 Trung tâm TH-NN thông báo lịch thi tiếng Anh Toeic đầu ra như sau:

Sinh viên tham gia kỳ thi bao gồm: 

Các lớp:  - ĐHTO12K16 (Cô Lê Thị Thanh Huyền) 

- ĐHTO7K16 (Cô Lê Thị Thanh Huyền)

- ĐHTO14K16 (Cô Nguyễn Hồng Thuý)

- ĐHTO15K16 (Thầy Nguyễn Văn Chung

và sinh viên không đạt, vắng ở kỳ thi ngày 15/12/2016

Thời gian: 16h30 ngày 19/1/2017(Thứ 5) 

Địa điểm: Giảng đường A

Danh sách thí sinh thi được niêm yết tại bảng tin giảng đường A. 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình