Thông báo

Thông báo kết quả thi tiếng Anh Toeic nội bộ ngày 23/5/2017

6/2/2017 4:50:18 PM

Trung tâm TH-NN thông báo kết quả thi tiếng Anh Toeic nội bộ ngày 23/5/2017 trong file đính kèm dưới đây. 

Những sinh viên Không đạt và Vắng thi ngày 23/5/2017 sẽ được tham gia thi lại ở Hội đồng thi Toeic và HSK nội bộ ngày 6/6/2017. 

Thời gian: 16h30 

Địa điểm: Giảng đường A - Trường Đại học Quảng Bình  

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình