Văn bản cấp

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, LĐHĐ năm học 2012-2013

8/15/2013 10:19:18 AM

Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2012-2013, Nhà trường thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm học 2012-2013 đến toàn thể viên chức và người lao động trong Trường được biết. Mọi thắc mắc hoặc không đồng ý với kết quả đánh giá, xếp loại, viên chức và người lao động được quyền khiếu nại, phản hồi ý kiến bằng văn bản lên Hiệu trưởng (qua đ/c Lại Minh Tuấn, Phòng TC-HC-TH) chậm nhất đến 17h ngày 22/8/2013 để kịp thời xem xét, điều chỉnh (nếu có).

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình