Thông báo

Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017

4/5/2017 10:25:44 AM

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017, Bộ GDĐT thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017 như sau:

1. Hỗ trợ đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia:

- Hỗ trợ qua email: hotrothi2017@moet.edu.vn; từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/8/2017.

- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.

+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017.

+ Đợt 2: Từ ngày 20/6/2017 đến ngày 14/7/2017.

2. Hỗ trợ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

- Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2017@moet.edu.vn; từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/8/2017.

- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.

+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017.

+ Đợt 2: Từ ngày 15/7/2017 đến ngày 01/8/2017.

Bộ GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo; Cục Nhà trường-Bộ Quốc phòng; các đại học, học viện; các trường đại học; các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan được biết ./.

 

 

Xem bản toàn văn ở file đính kèm.

 

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình