Thông báo

Thông báo danh sách thi và lịch thi tiếng Anh Toeic và tiếng Trung HSK nội bộ, khoá ngày 6/6/2017

6/5/2017 8:53:15 AM

Trung tâm TH-NN thông báo danh sách thi và lịch thi tiếng Anh Toeic và HSK, cụ thể như sau:

Thời gian: 16h30 ngày 06/6/2017

Địa điểm: Giảng đường A, Trường Đại học Quảng Bình

Danh sách thi có trong file đính kèm dưới đây.  

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình