Thông báo

Thông báo chiêu sinh

12/14/2016 9:45:55 AM


THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT)”;

Căn cứ theoThông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “Quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin”. 

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, trường Đại học Quảng Bình hiện nay đang chiêu sinh các khóa học sau:    

- Ứng dụng CNTT cơ bản

- Ứng dụng CNTT nâng cao

Đối tượng:

 Học sinh, sinh viên và các đối tượng trong xã hội có nhu cầu học.

Nội dung:

1. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

2.Chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao: (Điều kiện: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học trình độ B)

Thời gian: Các buổi tối ( 2,4,6 hoặc 3,5,7; thứ 7, CN) hoặc thời gian học theo nhu cầu.

Hồ sơ đăng ký: Bản sao chứng minh nhân dân,2 ảnh 3x4

Đăng ký ghi danh tại: VP Trung tâm Tinhọc - Ngoại ngữ Trường Đại học Quảng Bình

                                                 312 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình.             

                                                 SĐT:052 3819345 - Trong giờ hành chính

           

TT TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

                                                                                                                                                                                                

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình