Văn bản cấp

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn

3/24/2014 2:58:51 PM

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Quảng Bình liên kết với Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thường xuyên chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình