Thông báo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 07

2/27/2017 2:29:04 PM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 07

1

Nguyễn Thị Hà Phương

Trường Đại học Quảng Bình

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY

Tóm tắt. Nhận dạng chữ viết tay là một đề tài rất quan trọng trong những ứng dụng khác nhau như tình báo, kỹ thuật robot... Các nghiên cứu về nhận dạng chữ viết tay đã được phát triển từ hơn nửa thập kỷ qua và đạt được nhiều thành quả thiết thực tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn còn ít người nghiên cứu. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về mô hình Markov ẩn và ứng dụng mô hình đó trong nhận dạng chữ viết tay. Để xây dựng được  mô hình Markov ẩn ta phải xác định hệ thống có bao nhiêu trạng thái, xác suất chuyển đổi giữa các trạng thái, từ đó tạo được hệ thống huấn luyện (học chữ viết tay). Chữ viết tay sẽ được trích rút các đặc trưng theo vec tơ định hướng trước khi đưa vào huấn luyện và nhận dạng. Dựa vào những giải pháp đó, bài báo xây dựng được chương trình thực nghiệm nhận dạng chữ viết tay với hiệu suất cao.

Từ khóa: nhận dạng; mô hình Markov ẩn; nhận dạng chữ viết tay; trích rút đặc trưng.

2

Phan Thanh Quyết1 , Trần Thế Hùng1, Cao Thị Thanh, Thủy,1

Nguyễn Thị Thanh Hương1, Nguyễn Tiến Đạt2

1: Trường Đại học Quảng Bình

2: UBMTTQVN huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DẠNG ĐẤT BẰNG CÔNG NGHỆ GIS XÃ TRƯỜNG SƠN, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

 

Tóm tắt: Xã Trường Sơn là xã miền núi của huyện Quảng Ninh, với những đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội. Trong tiến trình đánh giá quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng trồng rừng phải căn cứ vào nguồn cơ sở dữ liệu của từng dạng đất để có thể bố trí, quy hoạch vùng trồng rừng hợp lí. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ GIS  và một số phần mềm khác để xây dựng bản đồ dạng đất là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã xây dựng được bản đồ dạng đất tỷ lệ 1:10.000 trên cơ sở các loại bản đồ đơn tính bao gồm loại đất, tầng dày, độ dốc, độ cao, thành phần cơ giới, hiện trạng sử dụng đất. Nguồn dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính được quản lí trên các phần mềm của GIS như Mapinfo 11.5, Arcgis 10.0 và theo hệ tọa độ chuẩn quốc gia VN2000. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được những nét đặc trưng riêng biệt của bản đồ dạng đất với hệ thống thông tin đất với nguồn dữ liệu về thổ nhưỡng, loại đất, độ dốc,…là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quy hoạch vùng trồng rừng cho địa bàn xã. Kết quả của bài báo cũng đã nêu lên được tính cấp thiết trong vấn đề xây dựng bản đồ nền và nguồn cơ sở dữ liệu thống nhất và chuẩn hóa là cơ sở giúp các nhà quản lí đưa ra những quyết định đúng đắn và hợp lý về sử dụng đất.

 Từ khóa: hệ thống thông tin địa lý; dạng đất; vùng đệm; quy hoạch sử dụng đất

3

Hoàng Danh Tài

Trường Đại học Quảng Bình

TỤY NHÂN TẠO - GIẢI PHÁP MỚI CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

Tóm tắt. Tiểu đường là một căn bệnh mạn tính, xẩy ra khi cơ thể không tiết đủ hoóc môn insulin hoặc bị kháng insulin. Insulin được tiết ra từ đảo tụy. Đảo tụy bao gồm 3 loại tế bào cơ bản: tế bào a, tế bào β, và tế bào d, chúng lần lượt tiết ra glucagon, insulin, và somatostatin. Sự sắp xếp của các tế bào trong đảo tụy là khác nhau giữa các loài. Ở chuột, các tế bào b nằm ở nhân, các tế bào ad nằm phía ngoài vỏ. Tuy nhiên, ở lợn và người, các tế bào ad không chỉ nằm ngoài vỏ mà còn phân bố rải rác trong đảo tụy. Dựa vào kết quả thực nghiệm về vị trí của các tế bào, chúng tôi đã tính toán và thấy rằng tương tác giữa các tế bào cùng loại lớn hơn tương tác giữa các tế bào khác loại. Ngoài ra, hoóc môn tiết ra từ tế bào này có thể kích thích hoặc gây ức chế việc tiết hoóc môn của các tế bào khác. Những thông tin này là rất cần thiết cho việc sản xuất tụy nhân tạo.

Từ khóa: tiểu đường; đảo tụy; insulin; tụy nhân tạo

4

Hoàng Đình Tuyền

Trường Đại học Quảng Bình

 

BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ VÀ ỨNG DỤNG TÌM LỘ TRÌNH XE THU GOM RÁC TỐI ƯU Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Tóm tắt. Bài toán người đưa thư là một trong số những bài toán tối ưu trên đồ thị được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Các bài toán đặt ra trong các ứng dụng như vậy thường có cơ sở dữ liệu lớn nên việc rút ngắn thời gian tính toán để trả lời một câu truy vấn có ý nghĩa thực tiễn cao. Kết quả chính của bài báo là tìm hiểu thuật toán giải bài toán người đưa thư và công nghệ số hóa bản đồ, từ đó xây dựng ứng dụng tìm kiếm lộ trình thu gom rác tối ưu trên bản đồ số Thành phố Đồng Hới.

Từ khóa: đồ thị; mạng; bài toán người đưa thư; tối ưu; thuật toán.

5

Lê Khắc Diễn

Trường Đại học Quảng Bình

 

RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG BẰNG CÁC BÀI TẬP DI TRUYỀN CÓ PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHANH

 

Tóm tắt. Rèn luyện tư duy sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả học tập cho học sinh phổ thông. Đặc biệt, trong xu thế hiện nay khi hình thức thi trắc nghiệm khách quan đang được áp dụng phổ biến thì năng lực tư duy của học sinh phải được vận dụng và phát triển một cách tối đa thông qua việc xây dựng các phương pháp tính nhanh để giải các bài toán, trong đó có dạng toán về di truyền học. Bài viết trình bày và phân tích phương pháp xác lập công thức tính nhanh tỷ lệ kiểu hình trong các phép lai thuộc quy luật Phân ly độc lập hay Liên kết gen.

Từ khoá: tư duy, học sinh phổ thông, bài tập di truyền, phương pháp, tính nhanh

6

Võ Thị Dung

Trường Đại học Quảng Bình

ĐỐI CHIẾU NHỊP TRONG TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH

Tóm tắt. Bài viết này xem xét yếu tố nhịp trong tục ngữ tiếng Việt và tiếng Anh như là một “chất keo” gắn các thành tố trong câu tạo nên kết cấu vững chắc. Qua đó giúp người học có phương pháp tốt hơn trong việc học tiếng và hiểu tốt hơn về đặc trưng văn hoá của mỗi dân tộc thông qua tục ngữ.

Từ khóa: nhịp; tục ngữ Việt; tục ngữ Anh

7

Lê Trọng Đại

Trường Đại học Quảng Bình

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA “BÁT DANH HƯƠNG” QUẢNG BÌNH

Tóm tắt. Bài viết giới thiệu một số đặc điểm nổi bật của từng “danh hương” trong “bát danh hương” Quảng Bình gồm: Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền và Kim Nại.

Từ khóa: danh hương; tứ danh hương; bát danh hương.

8

Lương Lan Huệ

Trường Đại học Quảng Bình

DẠY HỌC TRIẾT HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG

 

Tóm tắt. Trên cơ sở phân tích một số hạn chế trong giảng dạy triết học khi giảng viên lạm dụng phương pháp thuyết trình, phương pháp hỏi đáp, bài viết nêu lên sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học triết học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên. Trong các phương pháp dạy học tích cực, bài viết lựa chọn vận dụng phương pháp tình huống vào giảng dạy triết học để bổ sung cho phương pháp dạy học truyền thống thường chiếm vị trí độc tôn trong giảng dạy triết học từ trước đến nay.

Từ khoá: phương pháp dạy học tích cực; đổi mới phương pháp giảng dạy triết học; dạy học triết học.

9

Nguyễn Thị Nga

Trường Đại học Quảng Bình

YẾU TỐ HƯ CẤU VÀ PHI HƯ CẤU TRONG TIỂU THUYẾT KHÔNG PHẢI HUYỀN THOẠI CỦA HỮU MAI

Tóm tắt. Cùng với sự phát triển của thể loại tiểu thuyết lịch sử, các yếu tố hư cấu (fiction) và phi hư cấu (non fiction) luôn được nhà văn sử dụng trong quá trình sáng tạo. Ở phạm vi bài viết, chúng tôi tập trung khảo sát sự kết hợp đan xen, thẩm thấu giữa các yếu tố hư cấu và phi hư cấu đã được nhà văn thể hiện trên các phương diện trong tiểu thuyết lịch sử Không phải huyền thoại. Hữu Mai đã thành công trong sử dụng linh hoạt các cứ liệu lịch sử về những ngày tháng quan trọng, những địa danh, tiểu sử gia tộc, họ hàng của nhân vật lịch sử và tưởng tượng sáng tạo, những yếu tố không gian, thời gian nghệ thuật, các phương thức xây dựng điển hình hóa nhân vật để tác phẩm đủ sức thuyết phục độc giả.

Từ khóa: tiểu thuyết lịch sử; hư cấu; phi hư cấu; chọn lựa; đan xen; linh hoạt

10

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Trường Đại học Quảng Bình

ĐỐI CHIẾU DANH TỪ SỐ NHIỀU TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Tóm tắt. Để học tốt môn tiếng Anh, người học cần nắm vững nhiều quy tắc cấu tạo và cấu trúc ngữ pháp. Một trong những khó khăn của người học tiếng Anh là cấu tạo danh từ số nhiều từ danh từ số ít sao cho đúng quy tắc. Trong bài báo này, tác giả trình bày những quy tắc cấu tạo danh từ số nhiều trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả đối chiếu để nêu ra những điểm tương đồng và khác biệt trong việc cấu tạo danh từ số nhiều, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong việc sử dụng từ, dịch thuật từ chính xác, hiệu quả hơn.

Từ khóa: danh từ; số nhiều

11

Đỗ Thùy Trang

Trường Đại học Quảng Bình

TỪ NGỮ TIẾNG ANH TRÊN BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT

 

Tóm tắt. Báo chí là một trong những lĩnh vực trọng yếu sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện giao tiếp, cũng là một trong những lĩnh vực nhanh nhạy, đón đầu sự biến đổi và phát triển ngôn ngữ. Báo chí truyền thông Việt hiện nay phản ánh sự đa dạng, cách tân cũng như xu hướng phát triển không ngừng của tiếng Việt hiện đại. Bài báo tập trung khảo sát hiện tượng sử dụng các từ ngữ tiếng Anh trên báo chí tiếng Việt hiện nay, phân tích, lí giải hiện tượng này dưới góc độ ngôn ngữ học xã hội.

Từ khóa: từ ngữ tiếng Anh; từ vay mượn; trộn mã; chuyển mã

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình