Thông báo

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐH, CĐ HỆ CQ NĂM 2018 (ĐỢT 1)

8/7/2018 10:28:00 AM

Trường Đại học Quảng Bình thông báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 (đợt 1) cụ thể như sau:

 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

BIÊN BẢN ĐIỂM TRÚNG TUYỂN  XÉT TUYỂN ĐỢT 1

 

TT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Điểm chuẩn xét tuyển thi THPT

Quốc gia

Điểm chuẩn xét tuyển

Học bạ

I

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1

7140201

Giáo dục Mầm non

17.0 điểm

18.0 điểm

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

17.0 điểm

18.0 điểm

3

7140205

Giáo dục Chính trị

17.0 điểm

18.0 điểm

4

7140209

Sư phạm Toán học

17.0 điểm

18.0 điểm

5

7140212

Sư phạm Hóa học

17.0 điểm

18.0 điểm

6

7140217

Sư phạm Ngữ văn

17.0 điểm

18.0 điểm

7

7140218

Sư phạm Lịch sử

17.0 điểm

18.0 điểm

8

7220201

Ngôn ngữ Anh

14.0 điểm

18.0 điểm

9

7310501

Địa lý học

14.0 điểm

18.0 điểm

10

7340301

Kế toán

14.0 điểm

18.0 điểm

11

7340101

Quản trị kinh doanh

14.0 điểm

18.0 điểm

12

7380101

Luật

14.0 điểm

18.0 điểm

13

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

14.0 điểm

18.0 điểm

14

7480103

Kỹ thuật phần mềm

14.0 điểm

 

15

7480201

Công nghệ thông tin

14.0 điểm

17.0 điểm

16

7520201

Kỹ thuật điện

14.0 điểm

17.0 điểm

17

7620116

Phát triển nông thôn

14.0 điểm

 

18

7620201

Lâm học

14.0 điểm

15.0 điểm

19

7620211

Quản lý tài nguyên rừng

14.0 điểm

15.0 điểm

20

7850101

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

14.0 điểm

15.0 điểm

II

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm

 

 

1

51140201

Giáo dục Mầm non

15.0 điểm

15.0 điểm

2

51140202

Giáo dục Tiểu học

15.0 điểm

15.0 điểm

III

Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm

 

 

1

6220103

Việt Nam học

12.0 điểm

15.0 điểm

2

6220206

Tiếng Anh

12.0 điểm

15.0 điểm

3

6220209

Tiếng Trung Quốc

12.0 điểm

15.0 điểm

4

6340404

Quản trị kinh doanh

12.0 điểm

15.0 điểm

5

6340301

Kế toán

12.0 điểm

15.0 điểm

6

6480201

Công nghệ thông tin

12.0 điểm

15.0 điểm

7

6510303

Công nghệ KT Điện, ĐT

12.0 điểm

15.0 điểm

8

6620119

  Chăn nuôi

12.0 điểm

15.0 điểm

9

6620303

Nuôi trồng thủy sản

12.0 điểm

15.0 điểm

Tổng cộng

 

 

­

Lưu ý:  Điểm trúng tuyển = [Làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy] ((Điểm môn 1 * Hệ số môn 1  + Điểm môn 2 * Hệ số môn 2 + Điểm môn 3 * Hệ số môn 3)*3/Tổng hệ số 3 môn) + Điểm Ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng + Điểm khuyến khích)

 

Những tệp tin đính kèm:

HĐTS

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình