Thông báo

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017

3/15/2017 11:06:22 AM

Trường Đại học Quảng Bình là trường đại học đa cấp, đa ngành; Có nhiệmvụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyểngiao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh QuảngBình và các vùng lân cận; Luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vữngvà đáp ứng nhu cầu xã hội.

Những tệp tin đính kèm:

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình