Thời khoá biểu

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B1.1 - K59 (Dành cho các lớp không chuyên - Bổ sung)

3/1/2018 2:43:11 PM

Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh B1.1 - K59 (Dành cho các lớp không chuyên - Bổ sung)

Những tệp tin đính kèm:

Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình