Thời khoá biểu

Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/4/2017

4/12/2017 10:37:07 AM

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu hệ Liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 14/4/2017

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình