Thời khoá biểu

Lịch học học phần Tiếng Anh 2 (Lớp dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị đợt 2)

5/8/2018 9:00:39 AM

Lịch học học phần Tiếng Anh 2 (Lớp dành cho sinh viên đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị đợt 2)

Những tệp tin đính kèm:

Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình