Quản lý LHS nước ngoài

Danh sách LHS Lào học tiếng Việt dự bị khoá 10 năm 2016-2017

3/2/2017 9:08:38 AM

TVDB ( hợp tác)

 

 

 

 

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Giới tính

Hộ chiếu

 

1

Douangchantha Souphaphone

11/5/1997

Savannakhet

P 1780728

 

2

Sengvilay Lomphachanh

3/10/1993

Savannakhet

P 1797558

 

3

Savanchandy Soudalay

9/19/1997

Savannakhet

P 1788317

 

4

Douaangsomphou Moukda

4/11/1998

Savannakhet

P 1808672

 

5

Tanbaikham Souksavanh

8/28/1998

Savannakhet

P 1793989

 

6

Saylivong Khouanchai

2/5/1998

Savannakhet

P 1801898

 

7

Phathithak Amphaiphone

11/21/1997

Savannakhet

P 1801888

 

8

Phosalath Inthanongsin

4/3/1999

Savannakhet

P 1816963

 

9

Sonexaysitthideth Khamphy

12/30/1997

Savannakhet

P 1765839

 

10

Xaiyalin Santisouk

5/10/1997

Savannakhet

P 1827916

 

11

Saysongkham Saysana

2/8/1997

Savannakhet

P 1808978

 

12

Phomvongsa Tee

5/17/1997

Savannakhet

P 1813194

 

13

Bouatiphan Pouky

11/28/1998

Champassak

P 1819465

 

14

Chansavath Khantavanh

3/9/2000

Champassak

P 1587524

 

15

Thoumphala Khonsavanh

5/27/1998

Champassak

P 1272360

 

16

Inthaphanh Somxay

9/10/1996

Khammouane

P 1829878

 

17

Vongmanivanh Sitthixay

12/18/1998

Khammouane

P 1783439

 

18

Santixay Malayphone

11/2/1998

Khammouane

P 1044769

 

19

Vanmany Soysouda

1/6/1998

Khammouane

PA 0009465

 

20

Boutchaleun Athittiya

2/10/1999

Khammouane

P 1254522

 

21

Homemany Thounchai

10/23/1998

Khammouane 

PA 0011874

 

22

Hommany Nilamith

1/4/1998

Khammouane

PA 0007212

 

23

Soulivong Linda

10/22/1998

Khammouane

PA 0012487

 

24

Khounsombath Phonesavanh

2/5/1997

Khammouane

PA 0012495

 

25

Phoummathep Binla

6/19/1997

Khammouane

P 1822178

 

26

Vongsakhamphouy Khaimoukda

4/18/1999

Khammouane

P 1805935

 

27

Boliboun Tingkham

10/22/1998

Khammouane

P1798868

 

28

Vannabouathong Douaboupha

12/28/1998

Khammouane

P 17939727

 

29

Chanthamixai Xailuexa

3/12/1998

Khammouane

PA 0012907

 

30

Thammavong Soukdaphone

11/1/1996

Khammouane

P 1782190

 

31

Sousengthay Phimmasone

12/12/1997

Khammouane

P 1296277

 

32

Sousengthay Phameelar

6/4/1998

Khammouane

P 1798777

 

33

Maisattham Thammachanh

12/22/1998

Khammouane

P 1827332

 

34

Vongvilath Khampaseuth

5/22/1999

Khammouane

P 1769735

 

35

Dengdaravong Santi

3/8/1999

 

PA 0014475

 

36

Kongsadeth Oumaphone

5/6/1997

Khammouane

P 1612355

 

37

Baisysouphanh Phatchay

12/5/1988

Khammouane

S 0061830

 

38

Keokanya Manivone

1/19/1991

Khammouane

S 0061829

 

TVDB( TỰ TÚC)

 

 

 

 

39

Onnavong Oudavanh

5/30/1998

Khammouane

P 1826987

 

40

Vongvilai Sonelam

2/12/2000

Savannakhet

P 1789984

 

41

Phommixai Kanchana

8/1/1996

Khammouane

PA 0007831

 

42

Keomathee Viphavady

12/14/1998

Khammouane

PA 0007117

 

43

Phetphilanon Hatthasin

12/26/1996

Khammouane

P 1805856

 

44

Loyxayyavong Boualam

4/3/1996

Khammouane

PA 0001340

 

45

Sengphavong Kinda

27/01//1998

Khammouane

PA 0007644

 

46

Sipasong Vansay

7/26/1998

Khammouane

P 1765832

 

47

Latsadaphom Phonexay

4/10/1999

Khammouane

P 1810545

 

48

Manivong Lanoy

6/18/1997

Savannakhet

PA 0015023

 

49

Onnatay Taitakoun

12/2/1999

Xiengkhouang

P 1797457

 

50

Latxavong Bouasone

8/8/1998

Savannakhet

PA 0009638

 

51

Phoudthavongsack Phensy

3/7/1997

Savannakhet

P 1826059

 

52

Khisouttouny Kep

1/7/1998

Savannakhet

P 1824488

 

53

Panyavong Pouna

5/30/1998

Sayaboury

PA 0017549

 

54

Phonsavanh Dodo

4/17/1999

Sayaboury

PA 0007193

 

55

Vongvichit Phetchinda

6/14/1997

Khammouane

PA 0011347

 

56

Sengsoulin Chone

9/5/1997

Khammouane

P 1827780

 

57

Phanisone Chanpheng

11/25/1996

Khammouane

P 1591442

 

58

Phetkaisone Thongxai

9/20/1995

Khammouane

PA 0009425

 

59

Seehalat Boualavone

4/1/1997

Khammouane

PA 0016070

 

60

Lathsadaphom Kitiphone

6/10/1996

Khammouane

P 1383487

 

61

Keodouangdee Temma

6/1/1998

Khammouane

PA 0024191

 

62

Synouvong Anouluk

3/4/1998

Khammouane

PA 0024187

 

63

Khamlee Phoxai

25/10/1995

Vientiane

P 1606582

 

64

Saengduangdee Sinthavong

5/20/1995

Khammouane

P 1428487

 

Danh sách này gồm có 64 LHS./.

 

 

 

phòng QLKH-HTQT

Các Tin đã đăng

  Danh sách LHS Lào khoá 58 3/2/2017 9:04:56 AM
  Danh sách LHS Lào khoá 57 3/2/2017 9:03:10 AM
  Danh sách LHS Lào khoá 56 3/2/2017 9:01:25 AM
  Danh sách LHS Lào khoá 55 3/2/2017 8:58:37 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình