Quản lý LHS nước ngoài

Danh sách LHS Lào khoá 57

3/2/2017 9:03:10 AM

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Tỉnh

Ngành học

Hộ chiếu

KHÓA 57 ( thỏa thuận) 

 

 

 

1

Thongsamlith Louay

25/2/1994

Savannakhet

Luật

P 1416766

2

Keomanyxai Latdavanh

23/02/1997

Savannakhet

SP Hóa

P  1219772

3

Phathithack Lakhonekham

7/7/1995

Savannakhet

KTĐ-ĐTử

P 1428866

4

Thepbouly Phetlatda

24/12/1994

Savannakhet

CNTT

P 1417109

5

Bouaphanh Souk Oday

29/11/1996

Savannakhet

CNTT

P 1451452

6

Phothilath Keothavixap

31/01/1996

Savannakhet

CNTT

P 1426039

7

Senphimmachak Pakay

11/2/1996

Savannakhet

CNTT

P 1451109

8

Xaiyalath Latdavone

26/10/1993

Savannakhet

CNTT

P 1413935

9

Songvilay Phousamy

1/1/1997

Savannakhet

QL TNMT

P 1451460

10

Touysitthiphonexay Thatana

22/03/1997

Savannakhet

QL TNMT

P 1387030

11

Syvilay Chanthasouk

6/4/1995

Savannakhet

GD CT

P 1333963

12

Chandinouphab Khounnatham

26/10/1996

Savannakhet

SP Hóa

P 1417156

13

Phachanvongsoth Souksavanh

6/12/1995

Savannakhet

QTKD

P 1451453

14

Xayavong Thipsavan

14/02/1996

Savannakhet

QTKD

P 1420154

15

One Vongsa Souvannaphone

4/13/1995

Khammouane

QTKD

P 1434760

16

Sengsavang Lanoy

27/2/1995

Khammouane

GD CT

P 1431904

17

Xayyasith Noy

4/10/1995

Khammouane

GD CT

P 1437929

18

Sayyavisith Chanhdala

2/5/1998

Khammouane

QL TNMT

P 1431298

19

Phommaxay Latsaphone

1/1/1996

Khammouane

QL TNMT

P 1437621

20

Nongsavath Ae

21/3/1996

Khammouane

QL TNMT

P 1438040

21

Bonsaiyom Soukphachanh

8/12/1995

Khammouane

QL TNMT

P 1438038

22

Manonxay Vinda

10/5/1995

Khammouane

CNTT

P 1434858

23

Xayavong Toumy

31/7/1996

Khammouane

CNTT

P 1425869

24

Vanvijit Meena

9/3/1995

Khammouane

CNTT

P 1441066

25

Xaykhamdy Khamla

8/27/1994

Khammouane

Luật

P 1437935

26

Phommavongsa Lamma

4/10/1998

Khammouane

PTNT

P 1436424

27

Kiettiphone Tonfa

11/20/1995

Borikhamxay

Luật

P 1460799

28

Mounthisan Jonesanh

27/12/1995

Savannakhet

KTĐ-ĐTử

P 1462081

29

Boupphavong Souphavady

5/3/1996

Savannakhet

QL TNMT

P 1438086

30

Nouanthavong Phongbandit

10/5/1996

Savannakhet

CNTT

P 1438068

31

Sounmalay Phoudong

26/09/1994

Savannakhet

KTĐ-ĐTử

P 1438067

32

Khanthasen Khonesavanh

18/04/1994

Savannakhet

CNTT

P 1440614

33

Sithivong Phasouk

7/12/1994

Savannakhet

CNTT

P 1437990

34

Sisoulath Latdavanh

8/9/1995

Savannakhet

QTKD

P 1437961

35

Thepphavongsa Thony

20/04/1996

Savannakhet

QTKD

P 1462169

36

Phommasith Vilaisak

17/06/1995

Savannakhet

QL TNMT

P 1437924

37

Phomvilay Malaikham

25/01/1993

Savannakhet

QL TNMT

P 1435434

38

Sakpaseuth Anoulak

25/02/1996

Savannakhet

QL TNMT

P 1425839

39

Souvannaphoum Sounalath

5/2/1992

Savannakhet

QL TNMT

P 1438432

40

Tonsichanh Olasinh

6/14/1997

Savannakhet

QL TNMT

P 1438069

41

Sithyphone Nokjalinya

1/6/1995

Savannakhet

QL TNMT

P 1438056

42

Phetsamone Keothonglivong

15/02/1996

Savannakhet

QL TNMT

P 1462082

43

Pongounkham Phitthanousin

15/12/1993

Savannakhet

PTNT

P 1440748

44

Duangsopha Soulith

10/6/1995

Champassak

CNTT

P 1454193

45

Lattanavong Soukanya

6/14/1995

Khammouane

QL TNMT

P 1438168

46

Sengmany Sounida

5/25/1995

Khammouane

QL TNMT

P 1436041

47

Manikhoth Thinakone

11/12/1995

Khammouane

Luật

P 1425840

48

Phannolath Phounsavath

4/30/1997

Vientiane

CNTT

P 1460755

49

Phonethep Insoulita

10/13/1996

Vientiane

CNTT

P 1460754

50

Vilaysarn Suphathep

5/19/1995

Vientiane

CNTT

P 1454168

51

Vilaiphone Loy

7/6/1995

Louangprabang

CNTT

P 1453853

52

Phonbouddy Monty

12/9/1996

Borikhamxay

QTKD

P 1448286

53

Sengbounpheng Bea

5/15/1995

Xieng Khouang

CNTT

P 1454204

54

Youamivang Yerha

8/12/1997

Xieng Khouang

Luật

P 1463308

55

Thepphavong Anouphap

7/26/1996

Xieng Khouang

GD chính trị

P 1463182

56

Ya Viker

5/13/1997

Xieng Khouang

GD chính trị

P 1463305

57

Thorsaikao Khomsavanh

8/23/1995

Xieng Khouang

QL TNMT

P 1463186

58

Chongkoua Yengchang

4/1/1993

Xieng Khouang

QL TNMT

P 1463306

59

Phathithack Watthana

14/12/1997

Savannakhet

Luật

P 1590750

 

Danh sách này gồm có 59 LHS./.

 

 

 

phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình