Quản lý LHS nước ngoài

Danh sách LHS Lào khoá 56

3/2/2017 9:01:25 AM

KHÓA 56 ( thỏa thuận)

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Tỉnh

Ngành học

Hộ chiếu

1

Chandaheuang  Noy

4/10/1994

Khammouane

SP Sinh

P 1267549

2

Nouanmany  Daovone

7/9/1995

Khammouane

Luật

P 1267913

3

Inkeomanivong   Saychaleun

10/23/1995

Khammouane

Luật

P 1221574

4

Phoummathep   Binly

3/2/1994

Khammouane

Luật

P 1241638

5

Nhotninhom  Mangkonekham

2/26/1991

Khammouane

PTNT

P 1281586

6

Dalasy  Oungeune

2/17/1996

Khammouane

PTNT

P 1267927

7

Somluexay  Nilavanh

5/1/1993

Khammouane

PTNT

P 1263912

8

Onhma  Lampane

12/10/1992

Khammouane

PTNT

P 1040876

9

Thepphahak  Souksavath

2/21/1995

Khammouane

L.Nghiệp

P 1250889

10

Chanthalangsy  Khouanta

9/3/1992

Khammouane

L.Nghiệp

P 1267526

11

Khemmanivanh  Soukchay

11/6/1995

Khammouane

QL TNMT

P 1244873

12

Seebounhueang  Koudpasird

3/26/1995

Khammouane

QL TNMT

P 1231929

13

Vongphachanh Chanthaphone

5/22/1995

Vientiane

QL TNMT

P 1267531

14

Sibounheuang Settha

1/29/1994

Khammouane

KTĐ-ĐTử

P1063467

15

Chanphengphethoungheuang Anousack

10/17/1992

Savannakhet

QL TNMT

P 1237590

16

Setthavong  Phitsamay

12/2/1993

Savannakhet

QL TNMT

P 1247733

17

Keodouangsin  Daosadeth

5/7/1994

Savannakhet

QL TNMT

P 1245180

18

Nanthala Nouvong

12/27/1993

Savannakhet

QL TNMT

P 1241195

19

Ouphaxay  Sykhamxay

9/25/1994

Savannakhet

QL TNMT

P 1251560

20

Phomviengxay  Hatsaphaphone

8/3/1995

Savannakhet

PTNT

P 1244843

21

Sikhammountri  Atsamala

2/11/1995

Savannakhet

PTNT

P 1241757

22

Inthavongsa  Khanthanet

12/20/1994

Savannakhet

SP Sinh

P 1241358

23

Chansy  Phoudthida

9/22/1995

Savannakhet

Luật

P 1244402

24

Tanvongphab  Phonemelar

5/25/1994

Savannakhet

CNTT

P 1241785

25

Keovilay  Sukanya

1/2/1993

Savannakhet

L.Nghiệp

P 1231533

26

Tuevilayphone  Phue

2/5/1992

Savannakhet

L.Nghiệp

P 1244842

27

Niemmanivanh Oulykhit

9/20/1993

Khammouane

Luật

P 1044774

28

Singxay Lathsulin

12/9/1995

Savannakhet

Luật

 

 

Danh sách này gồm có 28 LHS./.

 

 

 

phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình