Quản lý LHS nước ngoài

Danh sách LHS Lào khoá 55

3/2/2017 8:58:37 AM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

PHÒNG QLKH-HTQT

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Tỉnh

Ngành học

Hộ chiếu

 

KHÓA 55 ( thỏa thuận)

 

 

 

 

1

Phommathone Dalavanh

20/08/1994

Khammouane

SP Sinh

P1063469

2

Somxai   Soulivong

5/5/1994

Khammouane

QL TNMT

P1063473

3

Ouanthavy Phoutsakhone

31/8/1994

Khammouane

QTKD

P1055164

4

Phetsamone   Sengsouliya

21/04/1995

Khammouane

QTKD

P1063504

5

Aesouliyan Khankham

9/20/1994

Khammouane

QTKD

P1044795

6

Palina  Saliboon

4/3/1994

Khammouane

QTKD

P1063461

7

Philamakhot Vilaiphone

23/12/1994

Khammouane

QTKD

P1061429

8

Bounnasone Phetkinda

25/02/1994

Khammouane

QTKD

P1063472

9

Thammaphou Khammany

31/3/1996

Khammouane

QTKD

P 0563834

10

Phonxiengkhouang Chitdaphone

29/11/1992

Khammouane

Kế toán

P1063464

11

Zaliboun Sinthanousone

24/9/1994

Khammouane

Kế toán

P1063476

12

Bounmaha  Sikoumphonh

2/8/1992

Khammouane

SP Sinh

P1042374

13

Soukhamonty Malida

8/8/1994

Khammouane

SP Sinh

P1063505

14

Phasavath Chanthanaphone

10/3/1994

Savannakhet

SP Anh

P0731095

15

Vilaivong Seethanva

12/4/1994

Savannakhet

Kế toán

P1062692

16

Phommabud Sidthided

29/9/1991

Savannakhet

QTKD

P1062679

17

Pha Outhene Keovilat

22/11/1992

Savannakhet

QTKD

P1062697

18

Onvila Sonsamay

3/1/1995

Savannakhet

Kế toán

P1062668

 

Danh sách này gồm có 18 LHS./.

 

 

 

phòng QLKH-HTQT

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình