Phổ biến GD pháp luật

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình”

5/7/2018 9:04:18 AM

Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình là đơn vị tổ chức cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh với mục đích phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, của Doanh nghiệp; các quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp và kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật cho người tham gia dự thi. Đồng thời, thông qua Cuộc thi xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiêu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hoá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Một số nội dung cơ bản tại Thể lệ số 743 /TL-BTC ngày 18/4/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Mọi cá nhân, tổ chức đang sinh sống, công tác, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

II. NỘI DUNG THI

- Tìm hiểu quy định của Hiến pháp và các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, của Doanh nghiệp; các quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp.

- Kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật.

III. THỜI GIAN THI

- Cuộc thi diễn ra theo từng tháng, mỗi tháng tổ chức một đợt thi, bắt đầu từ  tháng 5/2018 cho đến hết tháng 12/2018.

- Thí sinh có thể tham gia thi vào bất kì thời điểm nào trong từng cuộc thi, tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng diễn ra cuộc thi.

- Công bố kết quả từng đợt thi vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng kế tiếp.

- Tổ chức trao giải thưởng năm trước ngày 20/01/2019

1. Đợt thi thứ nhất: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018;

2. Đợt thi thứ hai: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018;

3. Đợt thi thứ ba: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/7/2018;

4. Đợt thi thứ tư: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/8/2018;

5. Đợt thi thứ năm: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018;

6. Đợt thi thứ sáu: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/10/2018;

7. Đợt thi thứ bảy: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018;

8. Đợt thi thứ tám: Tổ chức trong thời gian từ ngày 01/12/2018 đến ngày 31/12/2018.

IV. HÌNH THỨC THI VÀ QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Hình thức thi

- Thi qua Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt và Website Sở).

- Địa chỉ truy cập: www.stp.quangbinh.gov.vn

-  Thí sinh thực hiện tải bộ câu hỏi quaWebsite Sở và gửi bài thi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo các hình thức sau:

+ Qua Email: bantochuccuocthi.stp@gmail.com.  Mỗi Email chỉ được gửi 01 bài thi.

+ Đối với bài dự thi viết tay phải scan sau đó gửi file pdf qua Email Ban Tổ chức, hoặc gửi qua Bưu điện về Sở Tư pháp Quảng Bình, địa chỉ: 183 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình.

- Mỗi đợt thi có 15 câu hỏi (bao gồm 13 câu trắc nghiệm, 01 câu tình huống và 01 câu hỏi dự đoán) Câu hỏi của mỗi đợt thi sẽ được đăng tải bắt đầu từ 08 giờ 00’ vào ngày mùng một của tháng đó. Nếu trùng ngày nghỉ, lễ thì bắt đầu từ ngày làm việc đầu tiên của tháng đó.

2. Quy định về bài dự thi

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo ở đầu bài dự thi như sau:

+ Họ và tên:

Thông tin bắt buộc

+ Số CMND/Hộ chiếu:

Thông tin không bắt buộc

+ Địa chỉ:

Cơ quan, đơn vị công tác hoặc địa phương nơi cư trú (Thông tin bắt buộc)

+ Số điện thoại:

Di động hoặc cố định của bản thân hoặc của gia đình (Thông tin bắt buộc)

+ Chữ ký ở cuối bài thi

Bắt buộc đối với bài thi gửi qua đường bưu điện

+ Email:

Email sử dụng để gửi bài thi về Ban Tổ chức

Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

- Mỗi đợt thi (theo tháng) mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi và được tham gia nhiều đợt thi.

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, bao gồm câu hỏi dự đoán (để Ban Tổ chức căn cứ xếp giải).

- Ban Tổ chức sẽ không xem xét, trao thưởng đối với các bài dự thi không thực hiện theo các quy định nêu trên.

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ TRAO GIẢI

1. Cách tính điểm

Tổng điểm bài thi là 20 điểm, trong đó:

- Mỗi câu trắc nghiệm được tính 1,0 điểm, tình huống được tính 7,0 điểm.

- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tình huống như nhau thì người nào trả lời câu số 15 đúng hoặc gần đúng nhất sẽ được xếp thứ tự cao nhất.

2. Trao giải thưởng tháng và giải thưởng năm

- Giải thưởng tháng được trao cho cá nhân đạt điểm cao nhất và đoán đúng nhất số lượng người tham dự đợt thi, nếu có 02 người trở lên có số điểm như nhau thì người đoán đúng hơn sẽ đạt giải cao hơn, nếu cả 02 người trở lên có số điểm và dự đoán người tham gia  dự thi như nhau thì người gửi bài thi sớm hơn sẽ đạt giải cao hơn (tính theo thời gian mặc định trên Email nhận bài của Ban Tổ chức và dấu bưu điện đối với bài thi gửi qua bưu điện).

- Giải thưởng năm được trao cho tập thể là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học ... có tỷ lệ người dự thi cao và có cá nhân đạt giải trong các đợt thi của từng tháng và trao cho cá nhân tham gia dự thi nhiều đợt và đã đạt giải hàng tháng.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Đối với giải thưởng hàng tháng được trao cho các nhân

- 01 giải nhất, trị giá 500.000 đồng

- 01 giải nhì, trị giá 400.000 đồng

- 01 giải ba, trị giá 300.000 đồng

2. Đối với giải thưởng năm được trao cho cá nhân và tập thể

2.1. Giải cá nhân:

- 01 giải nhất, trị giá 1.000.000 đồng

- 01 giải nhì, trị giá 800.000 đồng

- 01 giải ba, trị giá 600.000 đồng

2.2 Giải tập thể:

- 01 giải nhất, trị giá 1.500.000 đồng

- 01 giải nhì, trị giá 1.200.000 đồng

- 01 giải ba, trị giá 1.000.000 đồng

- 03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

(Xem chi tiết tại Thể lệ cuộc thi). 

 Để cuộc thi đạt kết quả và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi nhằm thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng thời phát động, đôn đốc và tạo điều kiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi thông qua các hoạt động tại đơn vị, địa phương nhằm động viên, khích lệ người dự thi, từ đó nâng cao chất lượng của Cuộc thi.

Nhà trường đề nghị các đơn vị phổ biến đến toàn thể giảng viên, viên chức, người lao động và người học biết để tham gia cuộc thi theo hướng dẫn tại Công văn số 799/STP-PBGDPL ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình và Thể lệ số 743/TL-BTC ngày 18/4/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi.

Đính kèm Thể lệ cuộc thi và Công văn số 799/STP-PBGDPL

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

BP Pháp chế

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình