Phổ biến GD pháp luật

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPLtháng 7/2018

7/12/2018 8:35:14 AM

Các đơn vị triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 7/2018 trên cơ sở lựa chọn các nội dung tại Công văn số 1267/HĐPH ngày 28/6/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình