Phổ biến GD pháp luật

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPLtháng 6/2018

6/6/2018 5:13:47 PM

Thực hiện Công văn số 1032/HĐPH ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2018, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung sau đây:

1. Tổ chức hội nghị (hoặc lồng ghép với cuộc họp đơn vị định kỳ hàng tháng) thông qua mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật” để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

- Tăng cường tuyên truyền pháp luật về trẻ em, tích cực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em; chú trọng tuyên truyền pháp luật về du lịch, tích cực hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Bình.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn.

- Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình” đợt thi thứ 2 (tháng 6.2018) qua địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn.

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản quản lý, điều hành do Hiệu trưởng mới ban hành phù hợp với từng nhóm đối tượng.

2. Các đơn vị có thể tham khảo Tài liệu truyên truyền PBGDPL tại các địa chỉ: http://quangbinhuni.edu.vn Mục phổ biến giáo dục pháp luật và Mục Văn bản trên Website Trường; www.stp.gov.vn Mục đề cương văn bản Bộ Tư pháp;  http://www.moet.gov.vn Mục văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - Pháp chế (qua đ/c Dương Thị Hồng Thuận) để được hướng dẫn.

 

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình