Lý lịch khoa học

TS.TRẦN THỊ SÁU

7/7/2017 10:37:04 AM

I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ, tên

TRẦN THỊ SÁU

Năm sinh

1975

Đơn vị công tác

Khoa lý luận chính trị

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

        Luật                  Tại: Hà Nội

Học vị

Chuyên ngành

        Tiến sĩ                  Năm: 2012

 

Chức danh khoa học

  Năm công nhận:

Lĩnh vực nghiên cứu

Luật

Địa chỉ liên hệ

Khoa lý luận chính trị, Trường ĐH Quảng Bình

Email

sautt@qbu.edu.vn; ttsau1509gmail.com

Điện thoại

0918.826.545

II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

- 10/1998 -10/2006   Giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Bình, tổ phó Tổ chính trị

-10/2001 - 10/2004: Học Cao học ở Hà Nội

- 12/2004 -12/2006: Chuẩn hóa môn Kinh tế chính trị

- 10/2006 - 5/2011: Giảng viên Khoa Mác Lênin, Trưởng Bộ môn Chính trị Pháp luật, Trường Đại học Quảng Bình

- 12/2009 - 12/2012: Đi NCS tại Hà Nội

- 5/2011 - 11/2014: Trưởng phòng Phòng Đảm bảo CLGD,

11/2014 - nay: Trưởng khoa l‎ý luận chính trị

 

III. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài NCKH:

- Nâng cao chất lượng dạy học pháp luật trong trường Trung học cơ sở ở thành phố Đồng Hới (2005), Đề tài khoa học cấp cơ sở.

- Hoạt động giáo dục pháp luật ở Quảng Bình (2007), Đề tài khoa học thuộcDự án VIE/02/015 “Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật đến năm 2010” (Dự án VIE/02/015)

- Thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật ở Quảng Bình (2007), Đề tài khoa học thuộc Dự án Nâng cao năng lực tiếp cận công lý cho công dân, VIE/02.

- Thực trạng bạo lực gia đình ở tỉnh Quảng Bình và vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên (2015),  Đề tài khoa học cấp cơ sở

2. Bài báo khoa học:

- Trần Thị Sáu (2008), "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (8), tr.21-24.

- Trần Thị Sáu (2011), "Vai trò của giáo dục pháp luật đối với quá trình hình thành và phát triển  nhân cách học sinh", Tạp chí Dân chủ và pháp luật, (230), tr.7-10.

- Trần Thị Sáu (2011), "Ban hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật - biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong nhà trường", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (10), tr.33-38.

- Trần Thị Sáu (2012), "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho thanh niên trong trường trung học phổ thông", Tạp chí Quản lý nhà nước,(194), tr.50-53.

- Đặc trưng và phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Thông báo khoa học của trường Đại học Quảng Bình, (6), tr.103-106.

- Nâng cao kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên thông qua hoạt động giáo dục pháp luật (2012), Tạp chí khoa học và công nghệ của trường Đại học Quảng Bình, (1), tr.96-105.

- Hoàn thiện chính sách giáo dục trong Dự thảo Hiến pháp năm 1992 (2013), Tạp chí khoa học và công nghệ của trường Đại học Quảng Bình, (4) 

Giáo dục kỹ năng phòng chống ma tuý cho sinh viên (2013), Tạp chí khoa học và công nghệ của trường Đại học Quảng Bình, (5) 

- Định hướng đổi mới nội dung môn Giáo dục công dân bậc THPT (2014), Tạp chí khoa học và công nghệ của trường Đại học Quảng Bình, (5) 

- Bạo lực gia đình với việc hình thành, phá triển nhân cách trẻ em (2015), Tạp chí khoa học và công nghệ của trường Đại học Quảng Bình, (8) 

- Bạo lực gia đình, dưới góc độ giới (2016), Tạp chí khoa học và công nghệ của trường Đại học Quảng Bình, (9) 

- Đổi mới chương trình môn GDCD bậc THPT (2017), Tạp chí Dạy và Học ngày nay, tháng 6/2017.

 

3. Sách và giáo trình

- Sách tham khảo: Sách chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự Việt Nam

                             Sách chỉ dẫn áp dụng Bộ Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

 

 

Xác nhận của cơ quan           Quảng Bình, ngày 07  tháng 7  năm 2016

 

                                                                         Người khai ký tên

                                                                        

 

                                                                             TS. Trần Thị Sáu

Các Tin đã đăng

  THS. PHÙNG THỊ LOAN 7/11/2017 8:35:17 AM
  THS. HOÀNG THANH TUẤN 7/7/2017 9:30:27 AM
  THS. LƯƠNG THỊ LAN HUỆ 7/6/2017 8:35:04 AM
  CH.PHAN PHƯƠNG NGUYÊN 12/25/2014 9:56:38 AM
  NCS. TRẦN HỮU THÂN 12/25/2014 9:36:30 AM
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình