Liên hệ

Liên hệ

3/2/2016 10:54:41 AM

Liên hệ

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Quảng Bình

312 Lý Thưởng Kiệt, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Tel: +84.52 3819 333                         Fax: +84.52 3821 054

Email: irofficeqbu@gmail.com,                     Website: www.quangbinhuni.edu.vn  

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình