Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 05. Năm học 2017 - 2018

9/14/2017 9:34:24 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

11/9

7h30

Họp Ban Giám hiệu

HT, PHT, Thư ký

Phòng HT

HT

8h30

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (15 ngày, từ 11/9 đến 29/9)

Hiệu trưởng tham dự

Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên

TU

9h00

Hội nghị CCVC khoa KHXH

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo khối văn phòng khoa

Trưởng khoa

14h00

Hội nghị CCVC Trung tâm HTSV-QHDN

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 4

GĐTT

14h00

 

 

 

 

Ba

12/9

8h00

Hội nghị CCVC Phòng TCHC

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 4

TP

14h00

Hội nghị CCVC Trung tâm Học liệu

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 4

GĐTT

15h00

Hội nghị CCVC Trung tâm ASEAN

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 4

GĐTT

13/9

8h00

Hội nghị CCVC Phòng CTSV

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 4

TP

14h00

Hội nghị CCVC Khoa LLCT

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo khối văn phòng khoa

Trưởng khoa

Năm

14/9

8h00

Hội nghị CCVC Phòng QLKH-HTQT

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 4

TP

14h00

Hội nghị CCVC Phòng QT, Ban QLDAXD

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 4

TP, TB

15h00

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Đại học Liên thông GDMN

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

Sáu

15/9

8h00

Hội nghị CCVC Phòng TT- PC (Hoãn)

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 4

TP

8h00

Hội nghị CCVC Trung tâm TH-NN (Hoãn)

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo khối văn phòng khoa

GĐTT

8h00

Khảo sát thực tế tài liệu tồn đọng chưa xử lý (Hoãn)

Tổ khảo sát chi cục Văn thư lưu trữ, Đ/c Nguyễn Thị Lý

Kho lưu trữ

Tổ khảo sát

14h00

Hội nghị CCVC khoa NLN, Trung tâm NC và TN Nông lâm (Hoãn)

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo khối văn phòng khoa

Trưởng khoa, GĐTT

Bảy

16/9

8h00

Làm việc với Trường ĐH Luật TP. HCM về đào tạo trực tuyến (Hoãn)

Hiệu trưởng

Trường ĐH Luật TP. HCM

Ban TC

10h00

Lễ Khai giảng đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng - Quản lý Dự án xây dựng (Hoãn)

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo TTHL

BGH

14h00

Hội nghị CCVC khoa SPTHMN(Hoãn)

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo khối văn phòng khoa

Trưởng khoa

CN

17/9

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình