Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 41. Năm học 2016 - 2017

5/24/2017 8:59:17 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

22/5

8h00

Họp BGH

Hiệu trưởng, các PHT, thư ký

Phòng HT

Hiệu trưởng

8h00

Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn khoa NLN

Đoàn KT, Lãnh đạo khoa, bộ môn.

Văn phòng khoa

Đoàn KT

14h00

Tham gia ghi hình “Chúng tôi là Chiến sỹ”

BGH QS Trường, SV theo QĐ

Tượng đài Mẹ Suốt

BTC

15h00

Rà soát minh chứng và điều kiện phục vụ đoàn kiểm định

Phòng ĐBCLGD; Trưởng ĐV: ĐT, TCHC, KHTC, QT, GDTX, TTHL

Phòng họp tầng 3

TP: ĐBCL

GD

Ba

23/5

5h30

Tham gia ghi hình “Chúng tôi là Chiến sỹ”

BGH QS Trường, SV theo QĐ

Tượng đài Mẹ Suốt

BTC

8h00

Làm việc với TT Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng (cả ngày)

Đoàn Kiểm định, BGH, Trưởng ĐV: ĐBCLGD, ĐT, TCHC, KHTC, QT GDTX, TTHL.

Phòng họp tầng 3

Đoàn Kiểm định

8h00

Hội nghị Nghiên cứu khoa học Sinh viên khoa SPTH-MN

Khách mời, cán bộ GV khoa, đại biểu sinh viên, những người quan tâm

Phòng Hội thảo khối VPK

Trưởng khoa

8h30

Họp Ban chỉ đạo thi THPTQG

Các đồng chí trong ban chỉ đạo

HT UBND tỉnh

GĐ Sở GD ĐT

14h00

Họp Hội đồng Trường

Thành viên HĐT

Phòng Hội thảo TTHL

CTHĐT

14h00

Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn khoa Ngoại ngữ

Đoàn KT, Lãnh đạo khoa, bộ môn.

Văn phòng khoa

Đoàn KT

14h00

Tham gia ghi hình “Chúng tôi là Chiến sỹ”

BGH QS Trường, SV theo QĐ

Tượng đài Mẹ Suốt

BTC

24/5

5h30

Tham gia ghi hình “Chúng tôi là Chiến sỹ”

BGH QS Trường, SV theo QĐ

Tượng đài Mẹ Suốt

BTC

7h30

Hội nghị NCKH Sinh viên (Cả ngày)

Đánh giá đề tài NCKH của Sinh viên Ban KHTN

Theo Quyết định

Giảng đường đường B3

CTHĐ

Đánh giá đề tài NCKH của Sinh viên Ban KHXH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4

CTHĐ

8h00

Tổng kết trao giải Câu lạc bộ Sách

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo TTHL

BTC

8h00

Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn khoa KHTN

Đoàn KT, Lãnh đạo khoa, bộ môn.

Văn phòng khoa

Đoàn KT

14h00

Tham gia ghi hình “Chúng tôi là Chiến sỹ”

BGH QS Trường, SV theo QĐ

Tượng đài Mẹ Suốt

BTC

15h00

Tổng kết và trao giải SV NCKH cấp trường

Theo Kế hoạch

Giảng đường B3

PHT. L.T.H. Thu

Năm

25/5

8h00

Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn khoa LLCT

Đoàn KT, Lãnh đạo khoa, bộ môn.

Văn phòng khoa

Đoàn KT

14h00

Hội nghị: “Trường thực hành khối Tiểu học năm 2017”

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo TTHL

Hiệu trưởng

Sáu

26/5

8h00

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng, Phó bộ môn

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Thành viên BCH Đảng bộ

Phòng họp tầng 3

BTĐU

10h30

Hội nghị Tập thể lãnh đạo lấy phiếu tín nhiệm

TV Đảng ủy, BGH

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

Kiểm tra Hồ sơ chuyên môn khoa SPTHMN

Đoàn KT, Lãnh đạo khoa, bộ môn.

Văn phòng khoa

Đoàn KT

Bảy

27/5

8h00

Đại hội Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam

Hiệu trưởng

Hà Nội

BTC Hội

16h00

Khai mạc CLB TDTT hè 2017

Theo Kế hoạch

Nhà A3

Trưởng Khoa GDTC QP

CN

28/5

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình