Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 36. Năm học 2016 - 2017

4/17/2017 1:57:16 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

17/4

8h00

Họp BGH

Hiệu trưởng, các PHT, thư ký

Phòng HT

Hiệu trưởng

14h00

Đại hội Chi bộ KT - CN

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

Ba

18/4

8h00

Đại hội Chi bộ Khoa LLCT

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

14h00

Đại hội Chi bộ Phòng ĐBCLGD

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

14h00

Tập huấn biên tập trang Website cho các đơn vị

Trưởng đơn vị, Biên tập viên của các đơn vị

Phòng máy tầng 1 khối VPK

ThS. L M Thắng

19/4

8h00

Đại hội Chi bộ Khoa NLN

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

8h00

Triển lãm sách

Toàn thể giảng viên, sinh viên

Trung tâm học liệu

GĐ TTHL

8h30

Chương trình tư vấn và tuyển dụng thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản

Đại diện BGH, TTHTSV- QHDN, Trưởng, phó các đơn vị, tất cả SV năm cuối.

Giảng đường B3

BGH

14h00

Đại hội Chi bộ Khoa KT-DL

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

Năm

20/4

8h00

Đoàn giám sát thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công lập

Đoàn giám sát, HT, TP: KH-TC,  QLKH-HTQT, ĐT, T/P phòng TCHC

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

8h00

Đại hội Chi bộ Phòng QLKH-HTQT

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

8h00

Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam

Khách mời, Trưởng, phó đơn vị, Trưởng bộ môn, 10SV/khoa, người quan tâm

Phòng HT TTHL

Trưởng ban

9h30

Đón tiếp Trường ĐH Neisei, Nhật Bản

BGH,Trưởng ĐV: QLKH-HTQT, TT Nhật ngữ, Trưởng khoa: KTDL, KTCN, NN, SPTHMN, 50SV KHXH, 50SV KT-DL, 50SVKTCN, 50SV SPTHMN

Giảng đường B3

BGH

14h00

Đại hội Chi bộ Phòng Công tác sinh viên

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

Sáu

21/4

8h00

Đại hội Chi bộ Phòng QT- Ban QLDAXD

Khách mời, toàn thể ĐV chi bộ

Phòng họp tầng 4

BTCB

14h00

 

 

 

 

Bảy

22/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

23/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình