Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 33. Năm học 2016 - 2017

3/27/2017 3:20:11 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

27/3

8h00

Hội thảo khoa học: “Industry 4.0 và trí tuệ nhân tạo”

Theo Kế hoạch

Phòng HT TTHL

Hiệu trưởng

9h00

Báo cáo chuyên đề Ceminar: “Dinh dưỡng trong sức khỏe và TDTT”

Theo Kế hoạch

Phòng HT khối VPK

Trưởng Khoa GDTC-QP

14h00

Làm việc với GS. TSKH Nguyễn Ngọc Thành

Theo Kế hoạch

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

16h00

Tọa đàm ngày truyền thống TT Việt Nam và truyền thông tuyển sinh năm 2017

Theo Kế hoạch

Phòng VPK

Trưởng Khoa

Ba

28/3

8h00

Làm việc với Viện Hàn lâm KH và CNVN

BGH, Lãnh đạo ĐV: QLKH-HTQT; Khoa KTCN, KHTN, Trưởng môn Sinh

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

15h00

Làm việc với Đại học Nhật Bản

BGH, Lãnh đạo phòng: QLKH-HTQT

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

29/3

8h00

Họp Giao ban trưởng đơn vị tháng 3, mở rộng

Trưởng/phó đơn vị, trưởng bộ môn

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

15h00

Đón tiếp GS. Ikeshita, Trường Anabuki college Nhật Bản

BGH, TT Nhật ngữ, Lãnh đạo phòng: QLKH-HTQT

Phòng khánh tiết

Hiệu trưởng

Năm

30/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

31/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Bảy

1/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

2/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 
Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình