Kế hoạch tuần

Lịch công tác tuần 30. Năm học 2016 - 2017

3/8/2017 4:59:41 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

6/3

8h00

Họp Ban Giám hiệu

HT, Các PHT, Thư ký

Phòng HT

Hiệu trưởng

14h00

Hội thi: “Bữa cơm gia đình sum họp cuối tuần”

Toàn thể đoàn viên công đoàn (Hoãn)

Nhà A3

CTCĐ

Ba

7/3

8h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Nông – Lâm - Ngư

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa NLN

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa NLN

8/3

8h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Khoa học Tự nhiên

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa KHTN

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa KHTN

8h00

Khảo sát thực hành tuyển dụng viên chức

Theo Quyết định

Phòng TH môn Sinh

TB

14h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Lý luận Chính trị

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa LLCT

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa LLCT

Năm

9/3

8h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Ngoại ngữ

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa NN

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa NN

8h30

Công bố Quyết định Trưởng phòng KH-TC

Tổ Công tác, toàn thể VC phòng KHTC

Văn phòng KH-TC

Tổ Công tác

9h30

Xét điểm tốt nghiệp lớp bồi giáo viên THCS

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

14h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Sư phạm THMN

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa SP THMN

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa SP THMN

14h00

Khảo sát thực hành tuyển dụng viên chức

Theo Quyết định

Phòng TH môn Lý, phòng họp tầng 3

TB

15h30

Họp Hội đồng xét chuyển biên chế tự chủ sang ngân sách nhà nước

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

Sáu

10/3

7h00

Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường, nhiệm kỳ 2017 - 2022

ĐU, BGH, Thường trực Hội CCB khối, khách mời, toàn thể hội viên

Phòng họp tầng 4

CT Hội

8h00

Tập huấn nghiệp vụ tổ chức  thi và tuyển sinh năm 2017 (2 ngày)

HT, TP: ĐT, chuyên viên:      Ng. Phi Long

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Bộ GD-ĐT

14h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Âm nhạc – Mỹ thuật

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa ANMT

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa ANMT

Bảy

11/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

12/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

6/3

8h00

Họp Ban Giám hiệu

HT, Các PHT, Thư ký

Phòng HT

Hiệu trưởng

14h00

Hội thi: “Bữa cơm gia đình sum họp cuối tuần”

Toàn thể đoàn viên công đoàn (Hoãn)

Nhà A3

CTCĐ

Ba

7/3

8h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Nông – Lâm - Ngư

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa NLN

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa NLN

8/3

8h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Khoa học Tự nhiên

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa KHTN

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa KHTN

8h00

Khảo sát thực hành tuyển dụng viên chức

Theo Quyết định

Phòng TH môn Sinh

TB

14h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Lý luận Chính trị

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa LLCT

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa LLCT

Năm

9/3

8h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Ngoại ngữ

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa NN

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa NN

8h30

Công bố Quyết định Trưởng phòng KH-TC

Tổ Công tác, toàn thể VC phòng KHTC

Văn phòng KH-TC

Tổ Công tác

9h30

Xét điểm tốt nghiệp lớp bồi giáo viên THCS

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

14h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Sư phạm THMN

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa SP THMN

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa SP THMN

14h00

Khảo sát thực hành tuyển dụng viên chức

Theo Quyết định

Phòng TH môn Lý, phòng họp tầng 3

TB

15h30

Họp Hội đồng xét chuyển biên chế tự chủ sang ngân sách nhà nước

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

Sáu

10/3

7h00

Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường, nhiệm kỳ 2017 - 2022

ĐU, BGH, Thường trực Hội CCB khối, khách mời, toàn thể hội viên

Phòng họp tầng 4

CT Hội

8h00

Tập huấn nghiệp vụ tổ chức  thi và tuyển sinh năm 2017 (2 ngày)

HT, TP: ĐT, chuyên viên:      Ng. Phi Long

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Bộ GD-ĐT

14h00

Hội nghị Khoa học: “Tiếp cận các phương pháp hiện đại và sử dụng công nghệ theo hướng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy đại học” khoa Âm nhạc – Mỹ thuật

BGH, lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể giảng viên khoa ANMT

Phòng HT khối VPK

Trưởng khoa ANMT

Bảy

11/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

12/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình