Kế hoạch tuần

Lịch công tác - Tuần 31. Năm học 2017 – 2018 (Có bổ sung)

3/15/2018 10:31:43 AM

 

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

12/3

6h00

Làm việc với Công ty Hải Phong, Đà Nẵng

(02 ngày)

PHT. Bùi Khắc Sơn, CB Trung tâm HTSV&KN

TT đào tạo Tiếng Nhật, CT Hải Phong, Đà Nẵng

PHT. Bùi Khắc Sơn

8h00

Họp Ban Giám hiệu

HT, PHT, Thư ký

Phòng HT

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Ba

13/3

 

 

 

 

 

14h00

Làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Đoàn KT NN Khu vực II; Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng KH-TC; Trưởng ban DAXDCB

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14/3

8h00

Chấm thi tốt nghiệp các lớp ĐHLT& ĐHVB2

Theo Quyết định

Phòng họp Khối Nhà KT-XH

Trưởng Ban

8h00

Hội nghị về công tác quản lý sinh viên Lào

BGH; Trưởng các đơn vị: Phòng CTSV, Phòng QLKH&HTQT, Phòng Đào tạo; Phòng KH-TC, các Khoa có đào tạo sinh viên Lào; Toàn thể CB,VC TT NC ASEAN

Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu

Hiệu trưởng

 

14h00
 

Lễ bàn giao và nhận bàn giao ứng dụng kết quả đề tài KHCN cấp tỉnh PHT. Nguyễn Đức Vượng Sở KH&CN Quảng Bình Ban Tổ chức

14h00

Giao ban công tác giáo viên chủ nhiệm

Theo Quy định

Giảng đường B2

Trưởng Phòng CTSV

Năm

15/3

8h00

Tiếp công dân

Lãnh đạo trường

Phòng họp tầng 3

BGH

8h00

Ngày hội tư vấn pháp luật và việc làm năm 2018

PHT. Mai Thị Liên Giang

Cơ quan LĐ Lao động Tỉnh

Liên Đoàn LĐ Tỉnh

8h00

Họp triển khai công tác ĐBCLGD 2018 và xây dựng Kế hoạch sau ĐG ngoài

BGH; Trưởng (Phó) đơn vị

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị ACIIDS 2018

Ban Tổ chức

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Sáu

16/3

8h00

Làm việc với Đại học Đà Nẵng

Hiệu trưởng

ĐH Đà Nẵng

Hiệu trưởng

8h00

Hội Báo toàn quốc năm 2018

(02 ngày)
 

PHT. Nguyễn Đức Vượng Bảo tàng Hà Nội Ban Tổ chức

17h00

Ngày Hội sinh hoạt Chi đoàn truyền thống

Toàn thể đoàn viên ĐTNCSHCM

Giảng đường A1, C và sân trường

BT Đoàn trường

Bảy

17/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

18/3

9h30

Làm việc với GS.TSKH Nguyễn Ngọc Thành về tổ chức ACIIDS 2018

Ban Tổ chức

Phòng họp tầng 3

Trưởng Ban TC

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình