Kế hoạch đào tạo

Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thành công Hội nghị “Phối hợp trong công tác Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Nghiên cứu khoa học”

4/28/2017 4:11:24 PM

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Ngày 26 tháng 4 năm 2017,Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị “Phối hợp trong công tác Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Nghiên cứu khoa học”.

Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thành công Hội nghị “Phối hợp trong công tác Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Nghiên cứu khoa học”

Toàn cảnh của Hội nghị

     Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Đình Nhân - PGĐ Sở GD&ĐT Quảng Bình, Lãnh đạo các phòng Phổ thông, phòng Tiểu học và Mầm non (Sở GD&ĐT); Lãnh đạo và chuyên viên THCS, Tiểu học và Mầm non của Phòng GD Đồng Hới;  Hiệu trưởng các Trường THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn Thành phố Đồng Hới; PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đ/c trong Ban giám hiệu, các đ/c Trưởng, Phó và Trưởng Bộ môn của các Khoa, Bộ môn đào tạo giáo viên.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS. Hoàng Dương Hùng đã nhấn mạnh.

     “Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên tạo điều kiện để sinh viên chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng những lý luận dạy học được trang bị ở trường sư phạm vào thực tiễn giảng dạy ở trường mầm non, trường phổ thông. Đây chính là cơ sở để hình thành phẩm chất, tình cảm và năng lực sư phạm của người giáo viên. Ngược lại, đó chính là hoạt động giúp bản thân các cơ sở đào tạo giáo viên nhìn nhận, đánh giá lại chương trình đào tạo và việc thực hiện công tác đào tạo của mình, trên cơ sở đó có những điều chỉnh cần thiết. Để làm tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, trường sư phạm phải gắn bó với trường thực hành, đóng vai trò tư vấn cho các trường, tham gia tích cực vào quá trình đào tạo của mình. Các trường phổ thông  không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên thực tập mà còn hỗ trợ đào tạo bằng việc để sinh viên được cọ xát với thực tiễn dạy học, giáo dục, tham gia góp ý xây dựng chương trình đào tạo, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ sư phạm. Vì vậy Nhà trường muốn xây dựng cơ chế phối hợp giữa Nhà trường với các trường phổ thông để đầu tư có định hướng lâu dài. Trên cơ sở đó đề xuất mục đích, nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp đảm bảo tính hiệu lực pháp lý, trách nhiệm đối với các bên tham gia đào tạo giáo viên, nhằm đổi mới thực hiện và đồng bộ trong xây dựng và triển khai chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời, qua đây, đề xuất được các yêu cầu và tiêu chí lựa chọn hệ thống trường thực hành sư phạm vệ tinh làm cơ sở phối hợp đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội. Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành cho sinh viên để đáp ứng chuẩn đầu ra và phù hợp với nhu cầu xã hội”. Đây là những định hướng có ý nghĩa chiến lược, thiết thực nhằm từng bước khẳng định thương hiệu của một trường đại học.

     Hội thảo đã nghe PGS.TS. Trần Ngọc - Trưởng Phòng Đào tạo báo cáo Tổng quan công tác thực tập Sư phạm và một số vấn đề cần đổi mới. Báo cáo đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được và nêu rõ những vấn đề đang còn bất cập trong công tác thực tập sư phạm. Những bài học kinh nghiệm và những định hướng đổi mới công tác thực hành, thực tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong những năm tới.

     Đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT, các Phòng GD-ĐT thuộc Sở, các Trường THPT đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề về: Vai trò của các trường Phổ thông trong công tác thực tập sư phạm. Những vấn đề cần đổi mới trong công tác thực tập sư phạm như: công tác tổ chức, nội dung, chương trình, thời lượng thực tập; đánh giá kết quả; kinh phí thực tập…

     Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết Hội thảo và kết luận một số vấn đề thống nhất giữa Nhà trường với các trường thực hành sư phạm trên địa bàn, đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực tập sư phạm trong thời gian tới.

     Trên cơ sở các nội dung thảo luận, các bên đã thống nhất và ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác trong các nội dung:

     - Phối hợp triển khai hoạt động thực tập và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, các hoạt động ngoại khoá, giao lưu văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao... của học sinh, sinh viên và giảng viên, giáo viên;

       - Phối hợp triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;

      - Phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học của giảng viên, giáo viên và sinh viên trong lĩnh vực khoa học giáo dục; tổ chức Hội nghị, Hội thảo về công tác chuyên môn giữa giáo viên phổ thông và giảng viên đại học.

Những hình ảnh trong Hội nghị:

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng - Hiệu trưởng  Nhà trường Khai mạc Hội nghị

PGS.TS. Trần Ngọc - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHQB

Báo cáo tổng quan thực tập sư phạm

Ông. Trần Đình Nhân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị

Bà. Trần Trần Thị Sáu - Trưởng phòng Giáo dục TP. Đồng Hới phát biểu tại Hội nghị

TS. Hoàng Văn Dũng - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHQB, tổ chức Hội nghị

 

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Trường ĐHQB và các trường thực hành.

 

 

 

Phòng Đào tạo

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình