Kế hoạch đào tạo

KH Vv Tổ chức thi học kỳ III, Lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ trình độ CĐ) tại TT GD-DN huyện Quảng Trạch.

3/3/2017 10:03:58 AM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ trình độ CĐ) đặt lớp tại TT GD-DN huyện Quảng Trạch.

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình