Kế hoạch đào tạo

KH Tổ chức thi kết thúc học phần kỳ V, lớp ĐHGD Tiểu học K57 (văn bằng 2)

6/28/2017 3:10:31 PM

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình