Kế hoạch đào tạo

KH Tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III, lớp ĐHGD Tiểu học K57 (LT từ CĐ) (đặt lớp tại Trung tâm GD - DN huyện Quảng Ninh)

2/28/2017 8:28:22 AM

Thực hiện kế hoạch đào tạo các lớp hình thức VLVH, Nhà trường thông báo đến các đơn vị kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III, lớp ĐHGD Tiểu học khóa 57 (LT từ trình độ CĐ), đặt lớp tại TT GD-DN huyện Quảng Ninh.

Các Tin đã đăng

©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình